Ny kompensasjonsordning fra regjeringen

Regjeringen la 10. november frem forslag om ny kompensasjonsordning til virksomheter med stort omsetningsfall på totalt 5 milliarder kroner.

Det er foreløpig ikke kommet noen forskrift som regulerer ordningen, men det er ventet at den blir tilsvarende som kompensasjonsordningen i vår. Ordningen skal gjelde for perioden fra 1. september til 28. februar 2021. Det jobbes mot å legge til rette for at virksomhetene kan søke om støtte for september-desember i januar, og støtte for januar og februar i mars. 

Regjeringen uttaler at ordningen vil være tilgjengelig for virksomheter med mer enn 30 % omsetningsfall som følge av koronapandemien. Det er foreslått at ordningen skal dekke 60 % av de faste uungåelige utgiftene for virksomhetene som har 30 % omsetningsfall eller mer i september og oktober, og 70 % av de faste uungåelige utgiftene fra og med november. 

Det er ventet at beregningsmåten vil følge samme ordning som sist. Det er derfor forventet at kompensasjonen igjen bestemmes ut ifra følgende formel:
«Omsetningsfall i prosent x (uunngåelige faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor». Justeringsfaktoren vil da være 0,6 for september og oktober, og 0,7 fra og med november. Det er ikke opplyst hvorvidt det vil følge en egenandelen slik som sist eller ikke. 

Om hvor mye en virksomhet kan få dekket uttaler regjeringen "Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene."

Les regjeringens pressemelding her.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker