Søknad om endring av gitt tillatelse i MAKS-søk. 

For alle prosjekter som har fått et vedtak kan dette nye søknadstrinnet benyttes. Søknaden bygger på opplysningene i blankett 5168.

Søknad om endring av gitt tillatelse

Det siste store steget i utviklingen av søknadsløsningen er gjennomført. Nå er det gjennom MAKS-søk mulig å søke om endring av gitt tillatelse.

Det er mulig å søke om endring av:

  • Areal
  • Bruk/ Formål
  • Plassering
  • Annet

Søknad om endring er et vidt tema. Noen endringer vil utløse krav om ny nabovarsling. Ved tvil rundt om endringer utløser krav om søknad eller nabovarsling anbefales det å kontakte kommunen før søknad utarbeides. Ved endringssøknad må det foreligge samsvarserklæringer fra prosjekterende for endringen. 

Endring av tiltakets art krever en helt ny søknad.

Endring og opphør av ansvarsrett gjøres med en endringsmelding. Det er ikke det samme som en søknad om endring. Det vil komme en egen funksjon for dette, men inntil videre gjøres dette ved å sende en oppdatert gjennomføringsplan med ny erklæring om ansvarsrett og ev. blankett 5183 og 5186 som vedlegg.

Videre utvikling i MAKS-søk

Det neste vi nå ønsker å utvikle for MAKS-søk er digitale samsvars- og kontrollerklæringer. Per dags dato er det kun erklæring om ansvarsrett som kan distribueres via Altinn. I forbindelse med denne oppdateringen kommer vi også til å forbedre oversikten over foretak, fagområder og kontaktpersoner. Vi regner med at denne funksjonen vil lanseres rundt fellesferien.
 
Videre kommer vi til å forbedre det generelle brukergrensesnittet, grensesnittet mot Norkart sin nabovarseltjeneste, samt implementering av Arbeidstilsynets samtykke.  

Vi har passert 1 000 søknader! 

Status ved inngangen til april er at det til sammen er sendt 3 800 byggesøknader via Fellestjeneste Bygg. Av disse er over 1 000 søknader sendt via MAKS-søk. Vi har en stor prosentandel av rammesøknader og midlertidige brukstillatelser. Dette tyder på at andelen av arkitekter som er ansvarlige søkere for de mest kompliserte byggeprosjektene er høy. I løpet av mars ble nesten 70 % av alle digitale rammesøknader og 65 % av midlertidig brukstillatelser sendt via MAKS-søk.
 
Det er veldig motiverende å se at så mange bruker systemet og vi setter som alltid stor pris på tilbakemeldinger og innspill fra våre brukere.

Relaterte saker

1054923420

Arbeidstilsynets samtykke kan nå søkes gjennom MAKS-søk

Publisert: 23. juni 2021
490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
Hjemmeside MAKS-søk

MAKS-søk: Oppdatering februar 2021

Publisert: 9. februar 2021
1170380890

God jul fra MAKS-teamet

Publisert: 15. desember 2020

Mest leste saker