Møte med statssekretæren

Tirsdag 28. april hadde Arkitektbedriftene og RIF et møte med statssekretær i KMD, Heidi Nakken. I møtet presenterte vi de utfordringer vi har registrert for de prosjekterende, hvordan dette påvirker hele næringen, og forslag til grep myndighetene bør ta for å motvirke de konsekvensene koronasituasjonen gir.

Til det digitale dialogmøtet stilte Arkitektbedriftene med administrerende direktør Egil Skavang, samt sentrale medarbeidere. I sin innledende presentasjon la Skavang vekt på at våre medlemmer selv i dagens situasjon har tilnærmet full kapasitet og kan produsere, samt at bransjen fra før har god kompetanse på digital samhandling i prosjekter.

Supplert med litt statistikk fra vårt bransjetermometer tegnet Arkitektbedriftene et bilde av en bransje som kan jobbe for fullt, men som vil bli tvunget til å redusere sin kapasitet ved manglende tilgang til prosjekter. Dette vil igjen påvirke hele byggenæringen.

Ber om møte med statssekretæren >>

Koronasituasjonen og mulige tiltak

Forholdene i næringen er imidlertid ikke proporsjonale. Dersom plan- og prosjektering forsinkes, blir konsekvensene for entreprenører og leverandører ti ganger større enn for arkitektene og rådgiverne. Dessverre opplever vi allerede et betydelig fall i nye prosjekter, spesielt i privat sektor kan det risikere å nesten stoppe helt. Statlige og kommunale prosjekter må legges ut for å kompensere for dette. Dette må ikke ta for lang tid. Venter man for lenge, kan det fort bli en svært bratt bakke opp igjen.

Ved langvarig oppdragsnedgang vil fagfolk og nyutdannede måtte finne annet arbeid. I 1990-95 mistet byggenæringen en hel generasjon og mye kompetanse. Det må ikke skje igjen.

Det mangler for øvrig ikke på samfunnsnyttige prosjekter i kommuner og fylkeskommuner, men de må sikres økonomisk trygghet til å sette prosjektene i gang. Også prosjekter som av budsjetthensyn er blitt skrinlagt eller utsatt, bør igangsettes nå. En løsning kan være å gi lån til kommunene.

Vi må ikke la miljø og bærekraft nedprioriteres. Vi må fremdeles jobbe for å nå krevende klima- og bærekraftsmål innen 2030. Dessuten kan man benytte situasjonen for å styrke innovasjon og digitalisering. Innovasjonsarbeidet kan styrkes med ledige ressurser fra bransjen. Eksempler på innovasjon kan være produktivitetsutvikling, fullverdige BIM-modeller av eksisterende bygningsmasse og utvikling av sirkulærøkonomi.

Dialog er avgjørende

Dialogen mellom næringen og staten, samt næringen og kommunene er en kritisk faktor. Vi må jobbe sammen, og vi må gjøre det nå, for å motvirke de fremtidige alvorlige konsekvensene i næringen.

- Jeg opplevde at våre budskap ble notert og at statssekretæren satte pris på våre anbefalinger. Spesielt ba hun om konkrete forslag på innovasjonstiltak. Likevel er jeg bekymret for at sikring av kommunenes økonomiske situasjon ikke vil skje raskt nok, og at det er fare for at vi ikke vil se tilstrekkelig nye prosjekter i kommunal sektor til å unngå en alvorlig krise i vår bransje og antagelig i hele byggenæringen utover høsten, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Relaterte saker

1014259732

Byarkitekt i hovedstaden

Publisert: 19. mai 2021
958443766

Byggenæringen skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11. mai 2021
Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Arkitektbedriftenes forventninger til revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 10. mai 2021
Årvoll-7_websize

Savner politisk handlekraft

Publisert: 7. mai 2021
1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker