Behandlingsforsikring

Rask og enkel tilgang til behandling. Med behandlingsforsikring slipper de ansatte å stå i de offentlige køene og kan komme raskere tilbake på jobb.

behandlingBehandlingsforsikring sikrer de ansatte operasjon og behandling på privat sykehus eller hos spesialist:

 • etterbehandling og rehabilitering
 • behandling hos kiropraktor, fysioterapeut og psykolog

Vi garanterer behandling innen 14 dager.
 

Last ned produktark her

 

Hvorfor helseforsikring?

 • Reduserer sykefraværet
 • Sparer arbeidsgiveren for sykefraværskostnader
 • Muliggjør stabilitet og kontinuitet i bedriften og for bedriftens kunder
 • Trygghet og sikkerhet for de ansatte og deres familier
 • Omsorg og omtanke for bedriftens viktigste ressurser
 • Attraktivt personalgode for å beholde og tiltrekke nye medarbeidere
 • Et argument i lønnsforhandlingene

Tryg Legehjelp
Tryg Legehjelp sparer tid og penger for både bedriften og den ansatte. Tjenesten inkludert i behandlingsforsikringen for alle bedriftskunder.

Legebesøk må ofte gjennomføres i arbeidstiden. En tur til legen tar i gjennomsnitt omkring 3 timer, samtidig som over 50 prosent av sakene kan løses uten en fysisk undersøkelse hos legen. I svært mange tilfeller kan behandlingen starte eller behovet for henvisning eller resept være løst så snart telefonsamtalen med legen er ferdig.

Med Tryg Legehjelp kan den ansatte få løst en stor del av legebehovet gjennom en telefonsamtale, og trenger derfor ikke å være borte fra jobb på grunn av et fysisk legebesøk for seg selv eller med syke barn. Den ansatte slipper dessuten å betale fastlegen egenandel, som kan beløpe seg til flere hundre kroner per konsultasjon.

Hos Tryg Legehjelp møter du allmennleger og sykepleiere som har lang erfaring med online rådgivning og behandling i Norge. Trenger du resept, eller henvisning til spesialist? Tryg hjelper deg med det.

 • Ingen ventetid
 • Ingen egenandel
 • Forsikredes ektefelle/barn i husstanden kan også benytte tjenesten

Se mer om Tryg Legehjelp her.

 

Bestillingsskjema

 (Skjema for registrering av verdisaker må innsendes.)
Captcha Image