Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikringen dekker differansen mellom faktisk lønn og utbetalt sykelønn fra Folketrygden for ansatte/innehavere av arkitektbedrift med lønn over 6G.

sykelønnArkitektbedrifter som har innført tariffavtale og som har ansatte som er medlem av Parat eller
Naturviterne, må ha sykelønnsforsikring for de som har lønn som overstiger 6G.

Forsikringen opphører når man ikke lenger har krav på sykepenger etter Folketrygdloven (vanligvis 67 år).

Last ned produktark her

 

 

 

Bestillingsskjema

 

 (Skjema for registrering av verdisaker må innsendes.)
Captcha Image