Fritidsulykke

Fritidsulykke sikrer deg og dine ansatte økonomisk hvis en ulykke inntreffer i fritiden. Forsikringen dekker ulykkesskader som ikke omfattes av yrkesskadeforsikringen.

fritidsulykkeØkonomisk trygghet etter en fritidsulykke er like viktig for
dine ansatte som trygghet etter en arbeidsulykke.

Forsikringen gir erstatning ved:

  • Påført inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Medisinsk invaliditet (varig fra 1 prosent)
  • Påførte behandlingsutgifter
  • Fremtidige merutgifter (ved varig medisinsk invaliditet over 50 prosent)
  • Begravelseskostnader (0,5 G)
  • Utgifter til 10 psykologkonsultasjoner etter traumatiske ulykkeshendelser (gjelder også ulykkeshendelser i arbeid)
  • Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer
  • Dødsfallserstatning til barn

 

 Frtidsulykke - tabell

Link personportal - yrkesskade og fritidsulykke

 

Last ned produktark her

 

IPID - produktinformasjon for bedrifter
Les relevant informasjon om våre forsikringer slik at du kan ta et velbegrunnet valg om kjøp av forsikring. Informasjonen er fremstilt på en enkel måte i form av standardiserte produktark (IPID - Insurance Product Information Document).

IPID - fritidsulykke

 

Bestill her