Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere er ved lov pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring til dekning av yrkesskade og yrkessykdom for alle sine arbeidstakere. Dette gjelder også vikarer/deltidsansatte. Arbeidsgiver kan også tegne slik forsikring for seg selv.

yrkesskadeEn yrkesskadeforsikring dekker det tap en arbeidstaker påføres ved yrkesskade i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Befaring på byggeplass er dekket av forsikringen.  Belastningslidelser og skader påført på reise til og fra arbeid dekkes ikke.   

Bedriften kan dekke sine ansatte ytterligere ved f.eks å supplere med gruppelivs- og ulykkesforsikring.

Last ned produktark her

 

Bestillingsskjema

 

 (Skjema for registrering av verdisaker må innsendes.)
Captcha Image