Rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med tvist med oppdragsgiver, fratrukket egenandel.

Tvisten må ha tilknytning til sikredes oppdragsvirksomhet, slik at tvister om f. eks. bedriftens husleieforhold ikke blir dekket. Denne tilbys automatisk ved tegning av ansvarsforsikring om bedriften ikke melder fra at denne ikke er ønskelig.

 

Bestillingsskjema

 

* Teknisk ansatte: arkitekter, landskaps-, regulerings-, interiørarkitekter, DAK/BIM, teknisk tegnere samt prosjekterende ingeniører.

Ansvarsforsikring Bedriften er ikke kjent med noe som kan føre til prosjekteringsfeil

Rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til juridisk bistand. Denne tilbys automatisk ved tegning av ansvarsforsikring dersom bedriften ikke melder fra at dette ikke er ønskelig.
 Jeg ønsker IKKE rettshjelpsforsikring

Næringslivsforsikring

Verdigjenstandforsikring

Bestilling av verdisak gjøres i eget skjema. Klikk her for å gå til bestillingssiden for verdisakforsikring (åpnes i nytt vindu)

Vilkår og betingelser

Forsikringen er gyldig når bestillingen er mottatt forutsatt at vilkårene er oppfylt.
Klikk her for å lese vilkår (åpnes i nytt vindu)
Captcha Image