Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring er en ”innbo”-forsikring for arkitektbedriften som i hovedsak dekker tap av inventar og løsøre ved brann-, vann- og innbruddskader.

Det er to nivåer av tilleggsdekning samt verdisak:

Tilleggsdekning 1 – bygningsmessig innredning/faste installasjoner:

Bør kjøpes dersom bedriften f.eks. har installert ventilasjonssystem eller lagt parkett.

Tilleggsdekning 2 – rekonstruksjon av arkiver:

Ved brann eller annen uforutsett skade kan alle arkiver bli ødelagt.
Bør kjøpes dersom bedriften har elektroniske arkivfiler. Det settes krav til gode back-up rutiner.

Verdigjenstandforsikringen dekker plutselig og uforutsett skade av ytre årsak på løsøregjenstander som foto- og videoutstyr, bærbare PC-er osv. Dette er utstyr som ikke dekkes av kontorforsikringen når det tas ut av bedriften.

For å være gyldig, må skjema under sendes inn i utfylt stand.

For cyber-, drone-, og styreforsikring, ta kontakt for et uforpliktende tilbud. 

Bestillingsskjema

* Teknisk ansatte: arkitekter, landskaps-, regulerings-, interiørarkitekter, DAK/BIM, teknisk tegnere samt prosjekterende ingeniører.

Ansvarsforsikring Bedriften er ikke kjent med noe som kan føre til prosjekteringsfeil

Rettshjelpsforsikring

Forsikringen dekker nødvendige utgifter til juridisk bistand. Denne tilbys automatisk ved tegning av ansvarsforsikring dersom bedriften ikke melder fra at dette ikke er ønskelig.
 Jeg ønsker IKKE rettshjelpsforsikring

Næringslivsforsikring

Verdigjenstandforsikring

Bestilling av verdisak gjøres i eget skjema. Klikk her for å gå til bestillingssiden for verdisakforsikring (åpnes i nytt vindu)

Vilkår og betingelser

Forsikringen er gyldig når bestillingen er mottatt forutsatt at vilkårene er oppfylt.
Klikk her for å lese vilkår (åpnes i nytt vindu)
Captcha Image