Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring er en ”innbo”-forsikring for arkitektbedriften som i hovedsak dekker tap av inventar og løsøre ved brann-, vann- og innbruddskader.

Det er to nivåer av tilleggsdekning samt verdisak:

Tilleggsdekning 1 – bygningsmessig innredning/faste installasjoner:

Bør kjøpes dersom bedriften f.eks. har installert ventilasjonssystem eller lagt parkett.

Tilleggsdekning 2 – rekonstruksjon av arkiver:

Ved brann eller annen uforutsett skade kan alle arkiver bli ødelagt.
Bør kjøpes dersom bedriften har elektroniske arkivfiler. Det settes krav til gode back-up rutiner.

Verdigjenstandforsikringen dekker plutselig og uforutsett skade av ytre årsak på løsøregjenstander som foto- og videoutstyr, bærbare PC-er osv. Dette er utstyr som ikke dekkes av kontorforsikringen når det tas ut av bedriften.

For å være gyldig, må skjema under sendes inn i utfylt stand.

For cyber-, drone-, og styreforsikring, ta kontakt for et uforpliktende tilbud. 

Last ned produktark her

 

Bestillingsskjema

Bestill her